Uzbekistan Muay Thai Championship was held in Samarkand

 

Uzbekistan Muay Thai Championship was held in Samarkand this week when more than a hundred athletes competed to become a champion in their weight category.

Here is the list of winners in each weight category in Uzbekistan Muay Thai Championship.

Aziz Ummatov, Ilhom Sotvoldiev, Ilhom Rustamov – Tashkent

Odil Sotkinov, Sherzod Kholmatov, Asad Hamidov – Andijan region

Yokub Rozikov, Karim Karimov, Jurabek Nurullaev, Kamoliddin Kozimov, Muhammad Mirzaev – Samarkand region

Jahongir Yuldoshev, Ubbeniyaz Tureniyazov - Karakalpakstan

Islom Marupov - Fergana region

Comments

You must be logged in to commet!