HC Humo leave for Oriental game series in China

HC Humo added forward Alexander Scherbina, who recovered from an injury after a two-month break, into their squad for their Supreme Hockey League fixtures in China.

Tashkent side left for the Oriental hockey series consists of the matches against ORG Shenzhen, KRS-BSU Beijing, and Tseng Tou Jilin.

GK: Pavel Nechistovskiy, Roman Golovanov, Roman Smiryagin

DF: Aleksey Pepelyaev, Igor Merejko, Nadir Islyamov, Gleb Letov, Vsevolod Sorokin, Arseniy Eroxin, Roman Tatalin, Sergey Ilin, Konstantin Gavrilenko

FW: Artyom Voroshilo, Semyon Valuyskiy, Arslan Axmetyanov, Pavel Sinyavskiy, Andrey Smirnov, Evgeniy Grigorenko, Pavel Zdunov, Pavel Novojilov, Ivan Yatsenko, Alexander Sherbina, Mikhail Anisin, Platon Popov, Denis Erkin, Anton Bogatskiy.